Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/09/2015
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουν 2015

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούνιο 2015 ανήλθαν σε €259,0 εκ. σε σύγκριση με €303,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 14,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €730,9 εκ. σε σύγκριση με €778,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας μείωση 6,1%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση