Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/02/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006
27/02/2007


Ο αριθμός αυγών για εκκόλαψη που τοποθετήθηκαν σην επώαση για τον μήνα Δεκέμβριο, ανήλθε σε 155.300 για τα αυγά αυγοπαραγωγής και 1.438.350 για τα αυγά κρεατοπαραγωγής. Τα αυγά που τοποθετήθηκαν για αυγοπαραγωγή σημείωσαν άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα της τάξης του 8% περίπου, ενώ τα αυγά που τοποθετήθηκαν για κρεατοπαραγωγή σημείωσαν μείωση της τάξης του 18% σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Αντίθετα, οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή, τον μήνα Δεκέμβριο μειώθηκαν σε 28.960 σε σχέση με 34.980 τον προηγούμενο μήνα, σε αντίθεση με τους νεοσσούς που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή που αυξήθηκαν στις 1.211.150 από 1.122.550 που ήταν τον προηγούμενο μήνα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση