Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/03/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006
09/03/2007Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για τα Φρούτα το μήνα Δεκέμβριο 2006 μειώθηκε κατά 8,4% και έφτασε τις 131 μονάδες σε σύγκριση με 143 το Νοέμβριο 2006.

Το 2006 ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για τα Φρούτα κυμάνθηκε σε ψηλότερα επίπεδα σημειώνοντας αύξηση 27,8% σε σύγκριση με το 2005.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση