Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/05/2020
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μαρ 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο 2020 ανήλθαν σε €25,6 εκ. σε σύγκριση με €96,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 73,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €115,3 εκ. σε σύγκριση με €188,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 38,9%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Μάρτιο 2020 ανήλθε σε €461,71 σε σύγκριση με €568,19 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 18,7%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Μάρτιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019 σημείωσε μείωση 15,7% (από €68,46 σε €57,71). Μείωση της τάξης του 3,6% σημειώθηκε και στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,3 μέρες τον Μάρτιο 2019 σε 8,0 μέρες τον Μάρτιο 2020.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 ανήλθε σε €467,58 σε σύγκριση με €527,64 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 11,4%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 σημείωσε μείωση 4,6% (από €62,81 σε €59,95).


Σημείωση:
Με βάση τα διατάγματα που εκδόθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων για ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), είχε απαγορευθεί η είσοδος στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, από τις 15/3/2020. Ως εκ τούτου, η Έρευνα Ταξιδιωτών διενεργήθηκε μόνο μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2020. Λόγω του μικρού μεγέθους δείγματος που συλλέχθηκε κατά την περίοδο αυτή, δεν κατέστη δυνατή η ανάλυση των δαπανών κατά χώρα συνήθους διαμονής.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση