Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/07/2012
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μάιος 2012

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Μάιο 2012 ανήλθαν σε €214,3 εκ. σε σύγκριση με €187,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 14,5%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση