Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/12/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2004
22/12/2004


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Νοέμβριο 2004 ανήλθαν σε £43,1 εκ. σε σύγκριση με £48,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 11,4%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2004 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £953,5 εκ. σε σύγκριση με £982,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας μείωση 2,9%.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση