Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/06/2007
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, 2005

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει εκδώσει την έκθεση «΄Ερευνα Εισοδημάτων Νοικοκυριών, Σχετικής Φτώχειας και Συνθηκών Διαβίωσης, 2005».

Η έκθεση εξετάζει το φαινόμενο της σχετικής φτώχειας και παρουσιάζει στοιχεία για την κατανομή του εισοδήματος καθώς και στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κύπρο.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση