Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/12/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2008
22/12/2008


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Νοέμβριο 2008 ανήλθαν σε €72,4εκ. σε σύγκριση με €67,8εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 6,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2008 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.741,2 εκ σε σύγκριση με €1.806,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημειώνοντας μείωση 3,6%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση