Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/02/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΔΕΚ 2006
13/02/2007


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Δεκέμβριο 2006 ανήλθαν στις 76.952 σε σύγκριση με 63.640 το Δεκέμβριο 2005 σημειώνοντας αύξηση 20,9%. Το Δεκέμβριο σημειώθηκε αύξηση 13,0% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 30.016 το Δεκέμβριο του 2005 σε 33.919 το Δεκέμβριο του 2006) όπως και 62,7% αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 12.080 σε 19.657). Σημαντική μείωση 10,4% σημειώθηκε στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στη Συρία και μείωση 30,5% στο Λίβανο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2006, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό ανήλθαν στις 932.116 σε σύγκριση με 913.820 την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2005 σημειώνοντας αύξηση 2,0%. Την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2006 σημειώθηκε αύξηση 2,2% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 390.314 την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2005 σε 398.877 την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2006) όπως επίσης και 22,9% αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 127.732 σε 157.021). Σημαντική μείωση 38,6% σημειώθηκε στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στη Συρία και μείωση 34,3% στο Λίβανο.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση