Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/07/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑΙΟΣ 2004
02/07/2004


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Μάιο 2004 ανήλθαν σε £ 99,5 εκατ. σε σύγκριση με £ 92,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 7,5%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Μαίου 2004 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £260,8 εκατ. σε σύγκριση με £254,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας αύξηση 2,5%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση