Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/02/2011
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Δεκ 2010

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Δεκέμβριο 2010 ανήλθαν σε €40,9 εκ. σε σύγκριση με €42,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 4,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2010 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.549,8 εκ. σε σύγκριση με €1.493,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009 σημειώνοντας αύξηση 3,8%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση