Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/11/2006
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2006
24/11/2006Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση “Στατιστικές Τουρισμού" για τη περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2006.

Η έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό και τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων.

Η έκθεση διατίθεται από τη Στατιστική Υπηρεσία προς £2,00 το αντίτυπο, καθώς επίσης διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος «Εκδόσεις».

Διατίθεται επίσης δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση