Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/07/2009
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Ιουν 2009
27/07/2009


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούνιο 2009 ανήλθαν στις 97.713 σε σύγκριση με 101.973 τον Ιούνιο 2008 σημειώνοντας μείωση 4,2%. Τον Ιούνιο 2009 σημειώθηκε μείωση 10,0% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (32.068 τον Ιούνιο του 2009 σε σύγκριση με 35.617 τον Ιούνιο του 2008).

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση