Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/05/2006
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2006
31/05/2006H Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης “Στατιστικές Περιβάλλοντος, 2006”. Η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τη χρήση της γης, την υποβάθμιση του εδάφους, τους υδάτινους πόρους, την άντληση και τη χρήση του νερού, την ποιότητα του νερού στους ποταμούς και τα φράγματα, την επεξεργασία των λυμάτων, τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βακτηριολογική ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, τη χλωρίδα και την πανίδα, τις εκπομπές αέριων ρύπων (περιλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου), την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την παραγωγή, συλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων. Περιέχει επίσης στοιχεία για τις δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας στις επιχειρήσεις, ενώ παρουσιάζει και αριθμό περιβαλλοντικών δεικτών για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η έκθεση, η πρώτη για το περιβάλλον που εκδίδεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Medstat-Περιβάλλον, με την τεχνική βοήθεια του Plan Bleu, του οργανισμού που υλοποιεί το έργο.

Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £10 το αντίτυπο. Είναι επίσης διαθέσιμη δωρεάν από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση