Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/06/2009
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μάιος 2009
29/06/2009


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Μάιο 2009 ανήλθαν σε €158,1εκ. σε σύγκριση με €191,3εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 17,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2009 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €390,4 εκ σε σύγκριση με €442,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σημειώνοντας μείωση 11,7%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση