Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/02/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, IAN 2008
21/02/2008


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η εξέλιξη του Εν. ΔΤΚ για το μήνα Ιανουάριο 2008, έχει ως εξής:

Ο Εν. ΔΤΚ παρουσίασε ρυθμό αύξησης 4,1% το Ιανουάριο του 2008 σε σύγκριση με το Ιανουάριο του 2007, έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε τον ίδιο μήνα του 2007 ως προς το 2006.

03/03/2008Στην Ε.Ε. των 27 ο ετήσιος πληθωρισμός με βάση τον Εν.ΔΤΚ ήταν 3,4% τον Ιανουάριο του 2008, σε σύγκριση με 3,2% το Δεκέμβριο του 2007. Ένα χρόνο πριν το ποσοστό ήταν 2,1%. Ο μηνιαίος πληθωρισμός ανερχόταν στο –0,2% τον Ιανουάριο του 2008.

Μεταξύ των κρατών μελών ο χαμηλότερος πληθωρισμός σημειώθηκε στην Ολλανδία (1,8%), Ηνωμένο Βασίλειο (2,2%), Γερμανία και Πορτογαλία ( 2,9%), ενώ ο ψηλότερος πληθωρισμός παρατηρήθηκε στη Λετονία (15,6%), Βουλγαρία (11,7%) και Εσθονία (11,3%).

Συγκρινόμενος με το Δεκέμβριο του 2007, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε εικοσιένα κράτη μέλη, μειώθηκε σε τέσσερα και παρέμεινε σταθερός σε δύο.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση