Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/01/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΕΚ 2003

02/01/2004
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003


Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Δεκέμβριο 2003 μειώθηκε κατά 1,08 μονάδες ή 0,92% και έφτασε στις 116,51 μονάδες σε σύγκριση με 117,59 το Νοέμβριο 2003. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις στις τιμές των αυτοκινήτων, των πατατών και ορισμένων φρέσκων λαχανικών. Αύξηση σημειώθηκε στις τιμές του ψωμιού και του φρέσκου αρνίσιου κρέατος.

2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη το Δεκέμβριο 2003 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2002 ήταν 2,49% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2003 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 4,14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2002.

3. Η διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα κατά το 2003 όπως και οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα και περίοδο του προηγούμενου χρόνου παρουσιάζονται στα Κυριότερα Στοιχεία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση