Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2012
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στις κανονικές κατοικίες κατά έτος κατασκευής (ολοκλήρωσης) της κατοικίας, τύπο κτιρίου στο οποίο βρίσκεται η κατοικία και κατά επαρχία, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση