Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/01/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΔΕΚ 2007
30/01/2008Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Δεκέμβριο 2007 ανήλθαν στις 87.284 σε σύγκριση με 76.952 το Δεκέμβριο 2006 σημειώνοντας αύξηση 13,4%. Το Δεκέμβριο 2007 σημειώθηκε αύξηση 9,1% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 33.919 το Δεκέμβριο του 2006 σε 37.019 το Δεκέμβριο του 2007) και 15,0% αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 19.657 το Δεκέμβριο του 2006 σε 22.610 το Δεκέμβριο του 2007).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2007, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό ανήλθαν στις 1.080.512 σε σύγκριση με 932.116 την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2006 σημειώνοντας αύξηση 15,9%. Την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2007 σημειώθηκε αύξηση 9,9% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 398.877 την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2006 σε 438.388 την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2007) όπως επίσης και 38,0% αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 157.021 σε 216.759). Μείωση 9,2% σημειώθηκε στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στη Συρία και 32,4% μείωση στο Λίβανο.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση