Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/09/2014
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει αποτελέσματα όσον αφορά στη μεταναστευτική κίνηση, από την Απογραφή Πληθυσμού 2011.

Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία αναφορικά με τον πληθυσμό που καταγράφηκε κατά τόπο διαμονής ένα χρόνο πριν την Απογραφή, τους εξωτερικούς μετανάστες, τα πρόσωπα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό καθώς και τα πρόσωπα που είχαν τη μόνιμη διαμονή τους στο εξωτερικό για περίοδο πέραν των 12 μηνών, παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, 2011Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση