Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/09/2017
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουλ 2017

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2017 ανήλθαν σε €425,7 εκ. σε σύγκριση με €402,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 5,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.422,1 εκ. σε σύγκριση με €1.233,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 15,3%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2017 ανήλθε σε €801,63 σε σύγκριση με €834,25 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 3,9%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2017 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016 σημείωσε επίσης μείωση 5,9%.

Τον Ιούλιο του 2017 σημειώθηκε μείωση 4,2% στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από €922,67 τον Ιούλιο του 2016 σε €883,70 τον Ιούλιο του 2017), 5,8% μείωση από τη Ρωσία (από €862,44 σε €812,43 φέτος) και 6,2% αύξηση από το Ισραήλ (από €669,94 σε €711,39 φέτος).

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μείωση 4,2% (από €85,43 τον Ιούλιο 2016 σε €81,82 τον Ιούλιο 2017), η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 15,9% (από €93,74 σε €78,88) και από το Ισραήλ μειώθηκε επίσης κατά 3,5% (από €133,99 σε €129,34).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση