Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/09/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΛ 2004
06/09/2004Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούλιο 2004 ανήλθαν σε £135,1 εκ. σε σύγκριση με £152,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 11,4%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2004 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £505,2 εκ. σε σύγκριση με £521,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας μείωση 3,2%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση