Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/02/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΔΕΚ 2008
05/02/2009


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Δεκέμβριο 2008 ανήλθαν στις 87.441 σε σύγκριση με 87.284 το Δεκέμβριο 2007 σημειώνοντας αύξηση 0,2%. Το Δεκέμβριο 2008 σημειώθηκε αύξηση 11,8% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 22.610 το Δεκέμβριο του 2007 σε 25.279 το Δεκέμβριο του 2008).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2008, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό ανήλθαν στις 1.209.802 σε σύγκριση με 1.080.512 την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2007 σημειώνοντας αύξηση 12,0%. Την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2008 σημειώθηκε αύξηση 1,9% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 438.388 την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2007 σε 446.832 την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2008) όπως επίσης και 13,6% αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 216.759 σε 246.211 φέτος).


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση