Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/03/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΦΕΒ 2007
22/03/2007Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Φεβρουάριο 2007 ανήλθαν στις 65.019 σε σύγκριση με 52.881 το Φεβρουάριο 2006 σημειώνοντας αύξηση 23,0%. Το Φεβρουάριο σημειώθηκε αύξηση 32,2% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 21.982 το Φεβρουάριο του 2006 σε 29.070 το Φεβρουάριο του 2007) όπως και 32,9% αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 8.491 σε 11.282). Σημαντική μείωση 50,5% σημειώθηκε στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο Λίβανο.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση