Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/04/2014
Νέα Έκδοση: Δημογραφική Έκθεση, 2012

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη «Δημογραφική Έκθεση 2012». Η έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων την εξέλιξη του πληθυσμού και διαχρονικά στοιχεία για τη γεννητικότητα, θνησιμότητα, γάμους, διαζύγια και μετανάστευση.

Οι κυριότερες δημογραφικές εξελίξεις κατά το 2012 ήταν:

(α) Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 865,9 χιλιάδες στο τέλος του 2012 σε σύγκριση με 862,0 χιλιάδες τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημείωσε αύξηση 0,5%.

(β) Ο αριθμός των γεννήσεων το 2012 ήταν 10.161 σε σύγκριση με 9.622 τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό παιδιών κατά γυναίκα υπολογίστηκε σε 1,39 το 2012 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού.

(γ) Ο αριθμός των θανάτων το 2012 ήταν 5.665 σε σύγκριση με 5.504 το 2011.

(δ) Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 79,0 χρόνια για τους άνδρες και 82,9 χρόνια για τις γυναίκες για την περίοδο 2010/11.

(ε) Το 2012 ο αριθμός των γάμων μειώθηκε σε 12.918 από 13.248 το 2011. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι μειώθηκαν σε 3.705 το 2012 από 4.025 το 2011 και οι πολιτικοί γάμοι επίσης μειώθηκαν από 9.223 το 2011 σε 9.213 το 2012.

(στ) Κατά το 2012 ο αριθμός των διαζυγίων έφθασε τα 2.036 σε σύγκριση με 1.934 το 2011.


Η Δημογραφική Έκθεση είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται προς πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς €10,00 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση