Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/02/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Ιαν 2014

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2014 μειώθηκε κατά 1,74 μονάδες ή 1,48% και έφτασε στις 115,75 μονάδες σε σύγκριση με 117,49 το Δεκέμβριο 2013. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης λόγω των ξεπουλημάτων καθώς επίσης και σε μειώσεις στις τιμές ορισμένων λαχανικών και του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυξήσεις σημειώθηκαν στα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων καθώς και στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης λόγω αύξησης στους φόρους κατανάλωσης. Μικρή αύξηση σημειώθηκε επίσης και σε μερικά προϊόντα και υπηρεσίες από την αύξηση στο φόρο προστιθέμενης αξίας από 18% σε 19%.

Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2014 μειώθηκε με ρυθμό -2,9% σε σύγκριση με -2,3% το Δεκέμβριο 2013 και 1,8% τον Ιανουάριο 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση