Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/02/2020
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Νοε 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2019 ανήλθαν σε €95,0 εκ. σε σύγκριση με €91,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.628,4 εκ. σε σύγκριση με €2.654,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,0%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Νοέμβριο 2019 ανήλθε σε €561,04 σε σύγκριση με €579,35 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 3,2%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Νοέμβριο 2019 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2018 σημείωσε επίσης μείωση 4,3% (από €67,37 σε €64,49). Αύξηση της τάξης του 1,2% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,6 μέρες τον Νοέμβριο 2018 σε 8,7 μέρες τον Νοέμβριο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 ανήλθε σε €679,78 σε σύγκριση με €692,65 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,9%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (από €75,29 σε €75,53).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση