Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



16/08/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2006 - ΙΟΥΝ 2007
16/08/2007



Ο αριθμός αυγών για εκκόλαψη που τοποθετήθηκαν στην επώαση για το μήνα Ιούνιο ήταν της τάξης των 124.050 για τα αυγά αυγοπαραγωγής και 1.520.080 για τα αυγά κρεατοπαραγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις σημειώθηκε μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τα αυγά για αυγοπαραγωγή μειώθηκαν κατά 26,4%, και τα αυγά για κρεατοπαραγωγή μειώθηκαν κατά 20%.

Οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή, το μήνα Ιούνιο αυξήθηκαν σε 65.070 από 63.000 τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή μειώθηκαν στις 1.304.200 από 1.343.840 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2006, οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή σημείωσαν αύξηση της τάξης του 67,1%, ενώ οι νεοσσοί για κρεατοπαραγωγή σημείωσαν μείωση της τάξης του 9,1%.















Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση