Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/07/2019
Νεότερα Στοιχεία: Ταξιδιωτική Κίνηση, Μάιος 2019

Οι αφίξεις ταξιδιωτών κατά τον Μάιο 2019 έφτασαν τις 596.520 σε σύγκριση με 568.546 τον Μάιο 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου (36,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 οι αφίξεις ταξιδιωτών ανήλθαν σε 1.790.511 σε σύγκριση με 1.712.246 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,6%. Αύξηση της τάξης του 13,6% σημείωσαν και οι επιστροφές κατοίκων Κύπρου για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Αναφορικά με τις αναχωρήσεις ταξιδιωτών παρουσιάζεται επίσης αύξηση 4,9% κατά τον Μάιο 2019 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο όπως επίσης και 5,3% αύξηση για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση