Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



30/03/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1998-2005
30/03/2006



(α) Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2005 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £3.273,7 εκ. (13,6% αύξηση από το έτος 2004) και οι συνολικές δαπάνες σε £3.459,3 εκ. (8,8% αύξηση). Σημειώθηκε δηλαδή δημοσιονομικό έλλειμμα £185,6 εκ. το έτος 2005 (2,4 % του ΑΕΠ)σε σύγκριση με έλλειμμα £298,8 εκ. το έτος 2004(4,1 % του ΑΕΠ).

(β) Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για το έτος 2005 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £1,355 εκ (7,4% αύξηση από το έτος 2004), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £776,5 εκ (αύξηση 15,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £729,9 εκ.(23% αύξηση), κοινωνικές εισφορές £650,1 εκ. (14,2% αύξηση).

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για το έτος 2005 ήταν: απολαβές προσωπικού £1.152,7 εκ. (5% αύξηση από το έτος 2004), και οι κοινωνικές παροχές £1.005,7 εκ. (13,3% αύξηση).

(γ) Το δημόσιο χρέος ήταν £5.442,9 εκ. στο τέλος του 2005 (70,3 % του ΑΕΠ) σε σύγκριση με £5.198,9 εκ. του 2004 (71,7 % του ΑΕΠ).















Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση