Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/03/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών, Φεβ 2019

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα Φεβρουάριο 2019 ανήλθε στις 101,42 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,03% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019.

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,58% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση