Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/07/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΜΑΡ 2007
05/07/2007Ο αριθμός ζώων που σφάγηκαν τον Μάρτιο, σημείωσε αύξηση σε όλα τα είδη ζώων, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συνεπώς και το συνολικό βάρος (κρέας) των σφαγέντων ζώων κατέγραψε αντίστοιχη τάση με όλα τα είδη κρέατος να παρουσιάζουν αύξηση. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2006, τα διάφορα είδη κρέατος σημείωσαν τις εξής μεταβολές: Βοοειδή +16%, Χοίροι +17,7%, Πρόβατα +102%, Αίγες +120% και Πουλερικα +9,7%.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση