Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/09/2009
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 2ο τρίμηνο 2009
30/09/2009


Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009, εκτιμούνται στα €1833 (άνδρες €2030 και γυναίκες €1589).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2008, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 4,8% (άνδρες 4,3% και γυναίκες 5,6%). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ήταν 2,28% από τον Ιούλιο του 2008 και 2,15% από τον Ιανουάριο του 2009.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,2% (άνδρες 0,2% και γυναίκες 0,4%).

Οι αντίστοιχες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008, ήταν 7,4% (στοιχεία χωρίς διόρθωση) και 1,8% (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), γεγονός που καταδεικνύει μείωση στο ρυθμό αύξησης των απολαβών στην Κύπρο μέσα στο 2009 σε σύγκριση με το 2008.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση