Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/12/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΟΚΤ 2003

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Οκτώβριο 2003 ανήλθαν σε £ 112.417.493 σε σύγκριση με £128.039.411 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 12,20%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2003 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £933.497.745 σε σύγκριση με £1.045.330.093 την αντίστοιχη περίοδο του 2002 σημειώνοντας μείωση 10,70%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση