Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/03/2007
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 2003-2004
19/03/2007


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης “Γεωργικές Στατιστικές” για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2003 και 2004.

Η έκθεση αυτή παρέχει στοιχεία και στατιστική ανάλυση για τον ευρύτερο γεωργικό τομέα. Τα στοιχεία αναφέρονται στη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή, τα δάση, την αλιεία και το κυνήγι.

Η έκθεση διατίθεται από τη Στατιστική Υπηρεσία προς £6,00 το αντίτυπο, καθώς επίσης και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση