Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/12/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Νοε 2011

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Νοέμβριο 2011 αυξήθηκε κατά 0,38 μονάδες ή 0,32% και έφτασε στις 118,93 μονάδες σε σύγκριση με 118,55 τον Οκτώβριο 2011. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών, ορισμένων ειδών ένδυσης, των πατατών και των πετρελαιοειδών. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων φρούτων.

Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ΄ επέκταση του πληθωρισμού, το Νοέμβριο 2011 αυξήθηκε κατά 3,8% σε σύγκριση με πληθωρισμό 3,0% τον Οκτώβριο 2011 και 1,5% το Νοέμβριο 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2011 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση