Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/08/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 2ο Τριμηνο 2018

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 9,1% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, 0,3% στην ενημέρωση και επικοινωνία, 1,1% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και 8,0% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης παρουσίασε άνοδο 10,5%, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 3,0% και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Μείωση της τάξης του 3,1% σημείωσε ο δείκτης για την ενημέρωση και επικοινωνία.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση