Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/10/2009
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Σεπ 2009
27/10/2009

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Σεπτέμβριο 2009 ανήλθαν σε €200,2εκ. σε σύγκριση με €247,4 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 19,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2009 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.233,3 εκ σε σύγκριση με €1.470,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σημειώνοντας μείωση 16,1%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση