Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/02/2019
Αφίξεις Περιηγητών, 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο πίνακας «Αφίξεις Περιηγητών κατά Χώρα Συνήθους Διαμονής» έχει επικαιροποιηθεί με τα στοιχεία του έτους 2018. Ο πίνακας παρουσιάζει διαχρονικά στοιχεία για τις αφίξεις περιηγητών κατά χώρα συνήθους διαμονής, από το έτος 1980. Με βάση τον εν λόγω πίνακα, από το έτος 2016 και μετά, έχει παρουσιαστεί ραγδαία αύξηση στις αφίξεις περιηγητών, ξεπερνώντας τα τρία εκατομμύρια ανά έτος, ενώ το έτος 2018 κατέγραψε αφίξεις ρεκόρ, φθάνοντας τα 3.938.625.

Οι κυριότερες πηγές τουρισμού για την Κύπρο παραμένουν διαχρονικά το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Σουηδία, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια αποτελούν σημαντική πηγή τουρισμού και οι αφίξεις από το Ισραήλ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση