Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/07/2018
Αποτελέσματα Έρευνας: Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, 2016

Ο πληθυσμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έφτασε σε 34.945 ...(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ


Farm_Structure_Survey-2016-EL-060718.pdf

Farm_Structure_Survey-2016-EL-060718.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση