Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/09/2015
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 2ο Τρίμηνο 2015

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, εκτιμούνται στα €1.796 (άνδρες €1.946 και γυναίκες €1.627).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,3% (άνδρες -0,9% και γυναίκες 0,3%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ήταν -3,3%.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2015 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,2% (άνδρες -0,4% και γυναίκες 0,1%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, ήταν -0,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:
(α) οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
(β) οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση