Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/10/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΕΠ 2008
31/10/2008Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Σεπτέμβριο 2008 ανήλθαν σε €247,4εκ. σε σύγκριση με €263,0εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 5,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2008 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.470,2 εκ σε σύγκριση με €1.532,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημειώνοντας μείωση 4,1%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση