Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/03/2012
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Φεβ 2012

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Φεβρουάριο 2012 ανήλθαν σε €32,3 εκ. σε σύγκριση με €36,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 12,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €62,3 εκ. σε σύγκριση με €66,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σημειώνοντας μείωση 6,5%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση