Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/12/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΑΥΓ 2007
05/12/2007Ο αριθμός ζώων που σφάγηκαν τον Αύγουστο, σημείωσε αύξηση σε όλα σχεδόν τα είδη ζώων, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εκτός από τα Χοιροειδή και τα Πουλερικά που σημείωσαν μείωση. Το συνολικό βάρος (κρέας) των σφαγέντων ζώων κατέγραψε αντίστοιχη τάση. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2006, τα διάφορα είδη κρέατος σημείωσαν τις εξής μεταβολές: Βοοειδή +4,8%, Χοίροι -2,1%, Πρόβατα +27,4%, Αίγες +43,4% και Πουλερικά -1,7%.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση