Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 4ο Τριμηνο 2018

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,4% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, 26,4% στην ενημέρωση και επικοινωνία και 1,6% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Ο δείκτης για τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης παρουσίασε άνοδο 5,9%, της ενημέρωσης και επικοινωνίας 7,4%, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 2,3% και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση