Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/11/2019
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 3o Τρίμηνο 2019

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.478,0 εκ. και οι συνολικές δαπάνες σε €2.083,5 εκ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα €394,5 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €1.221,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €920,8 εκ. (12,5% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €595,8 εκ. (αύξηση 21,1%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €698,0 εκ. (10,2% αύξηση) και κοινωνικές εισφορές €620,5 εκ. (39,2% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €161,7 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν: κοινωνικές παροχές €757,4 εκ. (25,0% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €641,2 εκ. (10,7% αύξηση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €228,0 εκ. (32,7% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση