Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/05/2013
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στον συνολικό δείκτη εξάρτησης του πληθυσμού κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται.

Παρουσιάζονται επίσης ο αριθμός των ιδρυμάτων και ο πληθυσμός που καταγράφηκε στα ιδρύματα κατά τύπο ιδρύματος, επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 2011

ΙΔΡΥΜΑΤΑ, 2011Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση