Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/01/2017
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, 2012-2015

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει εκδώσει την έκθεση «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, 2012-2015».

Η έκθεση εξετάζει το φαινόμενο της σχετικής φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρουσιάζει στοιχεία για την οικονομική ανισότητα καθώς και στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κύπρο.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση