Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/06/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2007
06/06/2007Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Χοιρινού Κρέατος μειώθηκε κατά 11,7% το πρώτο τρίμηνο του 2007 σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2006.

Το Μάρτιο 2007 ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Κρέατος Κοτόπουλου σημείωσε αύξηση της τάξεως του 5% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2007.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Αγελαδινού Γάλακτος παρέμεινε σταθερός στις 141 μονάδες καθόλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2007.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση