Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/09/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2005 (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
29/09/2006


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της Απογραφής Επιχειρήσεων που είχε διενεργήσει το 2005.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της Απογραφής συνοψίζονται πιο κάτω:

1. Στην Απογραφή των Επιχειρήσεων που κάλυψε όλους του τομείς της οικονομίας (εκτός της γεωργίας και αλιείας) καταγράφηκαν 67 χιλιάδες επιχειρήσεις με 76.500 υποστατικά στις οποίες απασχολούνταν 314 χιλιάδες πρόσωπα.

2. Το μέγεθος των Κυπριακών επιχειρήσεων ήταν και παραμένει πολύ μικρό αφού ο μέσος όρος των απασχολουμένων κατά επιχείρηση είναι μόνο 4,7 πρόσωπα. Το 60% των επιχειρήσεων απασχολούν ένα μόνο εργαζόμενο, το 34% απασχολούν 2-9 πρόσωπα, το 5% έχουν 10-49 και μόνο το 1% απασχολούν 50 ή περισσότερους εργαζόμενους.

3. Οι τομείς με το μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 62.000 πρόσωπα, ο τομέας των ξενοδοχείων και εστιατορίων με 38.000 εργαζόμενους, ο τομέας της μεταποίησης με 36.000 και ο τομέας των κατασκευών με 32.000 εργαζόμενους.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση